Bankomaty

Kańczuga

Dziś jest 14.08.2020 r. jest to 227 dzień roku

Wykaz bankomatów Kańczuga

Współrzędne: 50°00' N 22°24' E50 22.4 (Kańczuga)

Kańczuga – miasto w woj. podkarpackim, w powiecie przeworskim, położone na Podgórzu Rzeszowskim, nad rzeką Mleczką, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kańczuga. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. przemyskiego.

Pierwsze dokumenty dotyczące osadnictwa na tym terenie pochodzą już z 1340 r. Pierwszymi dzierżawcami królewskimi byli Pileccy, którzy za panowania księcia Władysława Opolczyka zamienili t osadę Mrzygłód na Kańczugę i Tyczyn. Prawa miejskie Kańczuga otrzymała w roku 1440 z rąk króla Władysława Jagiełły. Przyznawane były one w XV-XIX w., ponownie w 1934 r.Założycielem miasta był Otton z Pilczy Z dokumentu spadkowego zawartego w 1470 r., pomiędzy Janem Pileckim, a Wacławem, księciem opolskim, gdzie wymienione są wsie z klucza łańcucko-kańczudzkiego: Kraczkowa (Neudorf), Krzemyenycza,Wissoka, Halwygowa (Albigowa), Markowola (Markowa), Sanyna (Schonerwalt, Sonina), Kossina,Rogoszno, Głuchow, Jordanowa Wola, Syetesza (Sietesz), Gacz, Ostrów, Malawa, Hanczlowa (Henselshof,Handzlówka), Soleczska (Siedleczka), Hussow, Hadle, Wolycza, Schwyathoslaffkowwa Wola Właścicielami miasta były takie znaczące rody, jak: Pileccy, Odrowążowie, Kostkowie, Ostrogscy, Lubomirscy i Sanguszkowie.

Więcej informacji o mieście

Zanaleziono 2 bankomatów:

Bankomaty Kańczuga